Türkiye Sigorta, sermayesini 5 milyar TL’ye çıkaracak

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Kurulu’nun 09.05.2024 tarih ve 10/35 sayılı kararı ile Genel Kurul onayına sunulan ve 06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizce onaylanan; Şirketimizin 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.161.523.363 TL olan ödenmiş sermayesinin, 3.838.476.637 TL (%330,47) bedelsiz artırılarak 5.000.000.000 TL’ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda; geçmiş yıllar kârlarından 3.838.476.637 TL’nin 06.06.2024 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı, aktarım sonrasında Şirket sermayesinin 5.000.000.000 TL olduğu 11.06.2024 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit edilmiş olup;

a) Artırılan 3.838.476.637 TL sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,

b) Sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 7. maddesinin Ek’te “Yeni Metin” başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine ve yeni şekli ile ilgili uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili mercilere başvuru yapılmasına,

c) Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına ve ihraç belgesinin onaylandığı tarihinden itibaren 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına,

d) Bu karar kapsamında söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve gerekli başvuruların yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir